11 juni 2012

HRF och Visita sluter avtal

Efter en lång och ansträngd förhandlingskamp mellan Hotell- och Restaurangfacket och arbetsgivarnas organisation Visita (tidigare SHR) har man nu tecknat ett avtal. Detta efter att medlare blandats in och en strejk varit bara timmar från ett faktum. Det nya avtalet tecknades söndagen 10 juni och löper på 12 månader med slutdatum 31 maj 2013.

Vi kan konstatera att avtalet innebär en löneökning på 620 kronor per anställd och månad. Detta motsvarar 3,04%. Därtill är skrivningarna kring potten värda 0,7%.

Minimilönerna höjs med 90% av detta belopp (558 kr).

Fördelningen av löneökningen är 45% i generella påslag och 55% i pott. Pottfördelningen kommer att ha sysselsättningsgraden som grund.

Ungdomslöner höjs med 50% i förhållande till övriga löner.

Semesterlönegarantin räknas upp med 60% av löneökningen

Kostnaden för kost sänks till 40 kronor tillsammans med en skrivning att ta upp diskussioner med skatteverket om en sänkning av schablonbeloppet för arbetsplatser med ensidig kost.

Till detta ska nämnas att parterna kom överens att inte införa yrkesintroduktions-anställningar. Detta hade inneburit 75 % av ungdomslönen upp till 25 års ålder. Det är viktigt för en bransch med 47% anställda under 26 år.