8 juni 2012

Arbetsgivarna springer till mamma medlingsinstitutet - HRF:s tur att drabbas


Arbetsgivarna har gett upp. De har fegat ur. De tycker inte att det är bra med den svenska modellen med starka och jämbördiga arbetsmarknadsparter längre.

Jag vet inte för vilken gång i ordningen i den här avtalsrörelsen som arbetsgivarparten inte ens sätter sig vid förhandlingsbordet. Eller jo, det är att fara med osanning, men de hinner knappt sätta sig förrän de ropar på mamma medlingsinstutet. Utan att ens försöka förhandla. Det är svårt att inte tolka det på något annat sätt än att det är en samordnad strategi för att obstruera den svenska modellens funktionssätt.
Den 12 april 2012 överlämnade vi våra avtalskrav till arbetsgivarorganisationen Visita (tidigare SHR). Förhandlingarna har efter det eg aldrigkommit igång. Efter 20 minuter föreslog Visita att man skulle ta in frivillig medling.
Den här gången är det Hotell- och Restaurangfackets tur att möta den här ömkliga metoden.
Det är nästan så att man vill peka och skratta. Men det är viktiga saker som avhandlas. Det är människors arbetsvillkor och arbetsmiljö vi pratar om.  Det är människors försörjning vi pratar om. Till syvende og sidst är det människors livsvillkor vi pratar om.

-Vi lägger ett varsel bland annat för att nå framgångi våra krav för tryggare anställningar, säger Ella Niia, förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket. År efter år bevittnar vi hur de anställda utsätts för alltmer stress och otrygghet på jobbet. Arbetsorganisationen är ofta bantad till ett minimum och de anställda betalar priset för detta i form av värk och stressrelaterade sjukdomar.
-Vi kan inte heller acceptera att kvinnodominerade branscher får lägre lönepåslag och därmed fortsätter att halka efter.
Men återigen är fackföreningsrörelsen samlad. Man har fått nog av dessa barnsliga metoder från näringslivet.

Handels sympativarslar; varslet slår mot företag som leverar livsmedel till hotell och restauranger.

Livs sympativarslar; stoppar leverans av öl

Fastighets sympativarslar; varslet slår mot företag som leverar livsmedel till hotell och restauranger.

Elektrikerna sympativarslar; slår mot byggen av hotell och restauranger

Transport sympativarslar; blockad mot all hantering av sopor och avfall


HRF:s avtalskrav i sin helhet

Dessa arbetsplatser omfattas av strejkvarslet

Det kommer med all säkerhet gnällas om brist på proportionalitet. Men det som är oproportionellt är att inte ens sätta sig ner och förhandla som vuxna människor. Strejkvapnet har alltid handlat om att få motparten till förhandlingsbordet. Det är fortfarande en FN-stadgad rättighet i Sverige. Inte överallt men än så länge i Sverige.