11 maj 2012

Osäkra anställningar gör ungdomar sjuka enligt ny rapport

P1 lyfter idag upp en ny enkätundersökning från Umeå universitet som konstaterar att osäkra anställningar gör folk sjuka. Det här drabbar framförallt ungdomar eftersom 50 % av ungdomarna går på olika osäkra anställningsformer.
Magont, oro, ångest, rädsla och hjärtklappning. Att arbeta på osäkra och otrygga visstidsanställningar kan bidra till försämrad hälsa.
Små små steg framåt har de senaste avtalsrörelserna för bland annat Handels givit där man i avtalet begränsar tiden att stapla visstidsanställningar till 3 år istället för 4 år.