9 maj 2012

Strejk på Bilprovningen.


Strejken på Svensk Bilprovning bröt ut i dag klockan 16 sedan parterna inte kunde komma överens. Konflikten berör i ett första skede cirka 400 av Unionens medlemmar på 88 stationer runt om i landet.

Konflikten kommer att pågå fram tills ett avtal är tecknat. Unionens krav är ett avtal som följer det så kallade märket, med 2,6 procents löneökning på 12 månader eller motsvarande, en avlösning av tidigare överenskommelse om kompetensutvecklingskonton samt en individgaranti motsvarande övriga arbetsmarknaden.

Länkar:
SVT
Stationer som strejkar från 9 maj
Stationer som går i strejk den 15 maj