8 maj 2012

Croupier yngsta yrket – ämbetsmännen är äldst


Croupier är yrket med lägsta medelåldern i landet. Höga ämbetsmän och politiker är däremot ett åldrande släkte, skriver Du&jobbet i det nya numret.

Medelåldern för samtliga yrken på arbetsmarknaden är 41 år.

Allra yngst, 29 år i snitt, är de nära 2 000 croupiererna. Högsta medelåldern, 53 år – har höga ämbetsmän och politiker.

Största skillnaderna mellan könen i samma yrken finns i typiska kvinno- och mansjobb. De yrken där kvinnorna är yngst är murare, 28 år, kranförare 30 år och brandmän, 30 år.
Där är männen äldre: 34, 43 respektive 43 år. Det samma gäller yrkena med de yngsta männen: bank- och postkassörer, 28 år, köks- och restaurangbiträden, 30 år och telefonister 30 år. Kvinnorna är äldre: 32, 36 respektive 37 år. Det visar att arbetsmarknaden fortsätter att vara tydligt könsuppdelad. De som börjar i ett yrke där det egna könet är underrepresenterat, har en tendens att sluta tidigt.

•Läs mer i Du&jobbet nr 4. 

•Hur ”gammalt” är ditt yrke? Hela listan.