4 maj 2012

Riksdagen försvarar strejkrätten mot EU:s klåfingrar

På torsdagen togs det beslut i riksdagens arbetsmarknadsutskott att EU:s nya förslag Monti II inte är förenligt med den så kallade subsidiaritetsprincipen. Det vill säga på vilken samhällelig nivå makten över ett beslut ska ligga. Strejkrätten ligger på den nationella nivån. Det är LO, TCO och SACO som samlat har bett riksdagen pröva om Monti II är förenligt med principen. Vilket nu riksdagen kommer fram till att Monti II inte är. "Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen ska skicka ett motiverat yttrande till EU." Nu ligger det helt i regeringens händer.
Torsdagens beslut innebär i praktiken att kommissionens förslag faller eftersom regeringen väntas följa riksdagens vilja och för att Sverige har vetorätt i ministerrådet.
Om de inte tar tag i detta så går de alltså emot inte bara riksdagens utskott i frågan utan även den samlade fackföreningsrörelsen. Sakfrågan handlar i korthet om att strejkrätten ska jämkas med alla EU-länders arbetsmarknadslagar. Samuel Engblom på TCO förklarar svagheten med detta.
- Vi delar bedömningen att förslaget inte skulle bidra till att klargöra förhållandet mellan arbetstagarnas grundläggande friheter och företagens ekonomiska rättigheter och att det skulle innebära ett alltför stort ingrepp i sådant som på grund av skillnaderna medlemsstaternas sätt att reglera sina arbetsmarknader bäst avgörs på nationell nivå, säger Samuel Engblom, TCOs chefsjurist.
Kampen är ju dock inte slut. Attacker mot den i FN stadgade rättigheten att strejka kommer ju även från krafter på nationell nivå både från politiskt håll och från arbetsgivarnas lobbyorganisationer då förklädda som krav på "proportionalitet".