3 maj 2012

1:a majtågen samlade tusendenFörsta maj är arbetarrörelsens dag. Denna dag firades runt om i Sverige och världen av olika vänsterorganisationer, partier och fackföreningar med demonstrationer och möten.


I årets upplaga av demonstrationstågen märktes en markant ökning av engagemanget hos arbetarklassen. I Stockholm marscherade uppemot 10 000 i Vänsterpartiets tåg och möttes upp av ytterligare nära 10 000 i Kungsträdgården. Där hölls tal av Jonas Sjöstedt med flera. I Göteborg visade såväl Vänsterpartiet som Socialdemokraterna på en 50 procentig ökning av förra årets demonstrationståg. Även i Uppsala och Malmö var tågen längre än tidigare år.


Någonting händer i arbetarrörelsen, gemene man och kvinna har fått nog av nedskärningar av det svenska välfärdssamhället. Vi har tröttnat på en ökad arbetslöshet och ett utbrett utanförskap. Tiden då de som kallar sig för Nya Moderaterna med sin tillhörande ”arbetslinje” fick makten över samhällsdebatten är och måste vara förbi.


Slagen mot och påhoppen på arbetarrörelsen sedan regeringsskiftet 2006 har varit många. Alliansens politik består av nedmonterade skyddssystem, ett anti-fackligt krig, ökad arbetslöshet för landet i stort och för ungdomar i synnerhet, med återkommande politikerpropaganda för sänkta ingångslöner.


Det är nog nu. Demonstrationstågen igår säger att det är nog. Den fackliga mobiliseringen och samverkan i avtalsrörelsen säger att det är nog. Den kraftigt försvagade sympatiseringen för alliansens politik säger att det är nog.


Alliansens ständiga nedmontering av världens bästa fungerande samhällssystem – den svenska modellen – måste få ett slut. Arbetarrörelsen har vaknat och rustat sig för kamp. Det fackliga engagemanget är på frammarsch och den stora massan inser allt eftersom vilka verkningar alliansens politik har.


Inga fungerande samhällen byggs på individualism. Gör dig till en del i kollektivets kamp – gå med i facket! Tillsammans bygger vi ett Sverige för alla.