1 februari 2012

Svårt för personal i vården att få ersättning för arbetsskador.


Kommunalarbetaren skriver om att det har blivit allt svårare att få arbetsskador godkända. Antalet sökande som fått livränta för sina arbetsskador har minskat stadigt de senaste åren; enligt Kommunalarbetaren har det skett nästan en halvering av antalet beviljade livräntor under perioden 2009 - 2011 (från 2981 st. 2009 till 1486 st. 2011). En grupp som har särskilt svårt att få sina arbetsskador erkända är anställda inom vård och omsorg. Journalisten Erik Sandberg som gjort dokumentärfilmen "De oförsäkrade"berättar för tidningen att 2010 fick endast 2 av 100 sökande från den branschen sina belastningsskador erkända som arbetsskador, byggarbetare å andra sidan fick sina arbetsskador erkända i vart tredje fall.
Istället för att betrakta de anmälda skadorna som arbetsrelaterade så hittar man på försäkringskassan på andra förklaringar, det kan handla om att skadan är relaterade till att personen inte har några barn(!), är från ett annat land(!) osv. I många fall fattas beslutet bara utifrån kriterierna diagnos och yrkestitel, något som påminner rätt mycket om den numera diskrediterade SVBK-diagnosen.
Både försäkringskassan själv och inspektionen för socialförsäkringar har uttryckt missnöje med den här typen av utredningar men trots detta och en lagändring 2002 så har inte situationen blivit bättre.

Erik Sandbergs dokumentär"De oförsäkrade” sänds i Dokument inifrån på SVT2 2/2 20.00, repris: 3/2 15.50, 4/2 14.30 och 5/2 01.25.