24 februari 2012

Lagen om arbetskraftsinvandring måste skrivas om!Att komma till ett nytt land och förvänta sig att bli behandlad väl, eller åtminstone respektfullt, är långt ifrån en självklarhet i dagens samhälle.

Vi ser att arbetsgivare allt oftare vänder sig utanför Europaområdet för att hämta in arbetskraft. Det handlar ibland om personer med specialkunskap man inte får tag på så lätt. Det handlar desto mer om diskare, städare och människor som antingen ska göra det vi inte vill eller bara göra det billigare.

Arbetsgivare måste älska de nya regler som infördes 2008. Det är arbetsgivaren som bedömer behovet av arbetskraft och kan också ge ett icke-bindande anställningserbjudande som ingen instans följer upp.
Migrationsverkets uppgift är att bevilja arbetsgivares ansökan, inte att ifrågasätta arbetsgivarens eller arbetserbjudandets seriositet. Fackets uppgift är bara att yttra sig över de arbetsvillkor som arbetsgivaren säger sig erbjuda i sin ansökan. Ligger arbetsvillkoren i paritet med kollektivavtalet eller inte? Vi har ingen möjlighet och inget uppdrag att kontrollera äktheten i de villkor som beskrivs i arbetsgivarens ansökan. Det uppdraget ligger i själva verket inte på någon idag.

Det här är grunden som Migrationsverket har att ta beslut efter. Resultatet är enkelt.


– De ville verkligen att jag skulle jobba åt dem.
– Jag sa aldrig nej till något även om det var ett hårt arbete. Jag tyckte att vd:n var snäll mot mig, hon visste att jag inte hade någon familj eller vänner här.
Hennes lönespecifikationer visar att hon fick ut mellan 9 000 och 14 000 kronor i månaden efter skatt.
– Jag jobbade tre timmar gratis varje dag, säger hon.


Detta är inte på något sätt ett unikt fall av utnyttjande av arbetskraft. Individer lämnas med en osäker framtid, ofta utan pengar och bostad. Många av de som kommer hit försvinner helt sonika ut i tomma intet. Arbetsgivaren går i värsta fall därifrån med en böteslapp och ett skamfilat rykte som snart glöms bort. Snart med ett nytt anställningserbjudande till Migrationsverket.

När Hotell- och restaurangfacket 2011 synade verkligheten visade det sig att på 33 av 54 arbetsplatser i Stockholm hittades mer eller mindre allvarliga lag- eller avtalsbrott som löner på 2000 kronor i månaden, förutom logi som tillhandahålls av arbetsgivaren, och arbetstider på 16 timmar om dagen.

Det finns tre punkter som kan skapa ett humant och rättvist system:

• Migrationsverket måste ha ett tydligt uppdrag att inte bara fatta beslut utan också att följa upp de beslut de fattar, ute i verkligheten.
• Det anställningsavtal som arbetsgivaren lämnar in som underlag för ansökan hos Migrationsverket måste vara juridiskt bindande.
• Arbetstagare som träder fram och söker hjälp ska inte riskera utvisning

Tidigare inlägg vi skrivit om lagen om arbetskraftsinvandring