24 februari 2012

Ekonomin i USA blir starkare, men demokratin svagareBarack Obama ser ut att ha goda förutsättningar att vinna det amerikanska presidentvalet i november. Arbetsmarknaden ser allt bättre ut och skandalerna kring de republikanska kandidaterna har varit många. Den amerikanska presidenten har tidigare varit framgångsrik med att samla in donationer från gräsrötterna till sin presidentvalskampanj, men sedan 2010 är det möjligt för privatpersoner, företag och organisationer att donera gränslöst med pengar till politiska kampanjer. Detta anses av en del att framförallt gynna republikanerna och tvingar Obama att söka större privata donationer, vilket skapar demokratiska problem.

I januari i år hade arbetslösheten i USA sjunkit från 9.1 % till 8.3%. Det är den lägsta noteringen sedan februari 2009. För första gången sedan 1997 ökar industrijobben och de amerikanska konsumenterna börjar köpa produkter och tjänster allt mer.

Sedan februari 2009 har Obama genomfört bl.a. följande:

  • februari 2009 Recovery Act – Stimulanspaket och skattelättnader för löntagarhushållen
  • mars 2009 stödpaket till GM och Chrysler
  • mars 2010 Hire Act – skatterabatt för företag som anlitar arbetslösa
  • mars 2010 National Export Initiative – ett initiativ med syftet att fördubbla exporten på fem år
  • juli 2010 förlängd arbetslöshetsersättning
  • aug 2010 Education Job Fund – en investering som lät anställa, återanställa och behålla fler lärare
  • sep 2010 Small Business Jobs Act – ger ökade möjligheter för lån till småföretagare
  • dec 2010 sänkt skatt för löntagare
  • nov 2011 VOW för Hire Heroes Act – skattelättnader för företag som anställer arbetslösa krigsveteraner.

Hittills beräknas 4.2 miljoner jobb ha skapats sen genomförandet av Recovery Act. Samtidigt som ekonomin verkar se en ljusare framtid brottas Obama med demokratiska problem.

I januari 2010 dömde högsta domstolen till ”Citizens Uniteds” fördel i fallet Citizens United vs. Federal Election Commission. Detta innebar att privatpersoner, företag och fackföreningar fick spendera gränslöst med pengar på politiska kampanjer. Pengar likställdes med tal och en begränsning på donationer sågs som en begränsning på yttrandefriheten. I sitt årliga ”State Of The Union” tal 2010 kommenterade Obama högsta domstolens beslut och menade att den nya domen öppnade för ett gränslöst ekonomiskt inflytande av såväl inhemska som utländska företag och särskilda intressen.

I USA debatteras ämnet flitigt av bl.a. den amerikanska Occupyrörelsen. Enligt Nancy Pelosi som är Demokraternas partiledare och oppositionsledaren i representanthuset, är planen att vinna valet i november i år och genomföra en ändring av konstitutionen som skulle annullera prejudikatet från ”Citizens United” domslutet.