3 februari 2012

Håll entreprenörerna ansvariga


Den här texten ämnar att utkräva ansvar för arbetares rättigheter hos – ett av den liberala världsordningens ledord - entreprenören. Vi anser att solidaransvaret är ett steg i denna riktning.

Solidaransvaret innebär att en huvudentreprenör görs juridiskt ansvarig för villkoren hos sina underentreprenörer. Om ett bemanningsföretag inte betalar sina anställda överenskommen lön faller ansvaret, enligt principen om solidaransvar, på den som beställt tjänsterna.

Det blir allt vanligare med olika former av entreprenadkedjor i olika branscher och längden på dessa kedjor tycks enbart öka. Flera nivåer av underentreprenörer ökar risken för att det uppstår problem – både för de anställda och för samhället.

Som arbetsmarknaden ser ut idag kan en huvudentreprenör öka sina marginaler genom att anlita underentreprenörer som dumpar löner och fuskar med skatt. Idag består straffet för detta enbart i skammen att eventuellt hängas ut i media. Men de ekonomiska vinsterna består.

De som främst drabbas idag är de anställda, ofta utländsk arbetskraft, asylsökande eller papperslösa som luras på den lön och de sociala förmåner de har rätt till. Seriösa firmor som följer lagar och avtal som konkurreras ut av fuskarna. Och inte minst alla vi medborgare som snuvas på skatteintäkter för sammanlagt uppemot 130 miljarder per år.

Exempel på brist på ordning i entreprenörskedjan kan speglas såväl i bygget av Citybanan och Norra Länken i Stockholm, som i bygget av Citytunneln i Malmö. I dessa fall har man konstaterat att det finns såväl bristande kontroll över löner för utstationerade arbetare som fusk med arbetsgivaravgifter och skatter

Alla borde ha rätt till en vettig arbetsgivare. Och ett sätt att ordna det är att om ett företag drar nytta av att underentreprenörerna är oseriösa så ska det finnas en möjlighet att flytta upp ansvaret och göra företag ansvariga även för underentreprenörens löner och skatter.

Ska McDonalds få anlita städfirmor som betalar sina anställda 37 kronor i timmen svart? Hur kunde NK och Åhlens i Göteborg få använda papperslösa flyktingar som städare? Jo för att det inte finns något ansvar att utkräva hos huvudentreprenören. Om vi, via solidaransvar istället utkräver detta ansvar slipper vi se fler skandaler där människor utnyttjas och där pengar som ska spenderas på vår välfärd hamnar i fel fickor.

Solidaransvaret behövs för att förhindra lönedumpning och skattefusk. Lagen om offentlig upphandling behöver ändras så att de tjänster vi köper för våra skattepengar enbart går till seriösa företag som följer svenska kollektivavtal. På så sätt går det att upprätthålla kontroll av såväl den huvudentreprenör som vinner upphandlingen samt av de underentreprenörer som anlitas.