6 februari 2012

Sollentuna kommun vill införa ungdomslöner

Folkpartistiska kommunalrådet Lennart Gabrielsson i borgerligt styrda Sollentuna kommun har kommit på ett förslag för hur man ska få bukt med ungdomsarbetslösheten i kommunen: det ska införas särskilda ungdomsavtal inom offentliga sektorn och personer under 25 år ska kunna anställas till 75 procent av lägstalönen i kommunen.

Så här motiverar kommunalrådet förslaget för Ekot:

– Om det kostar för mycket att anställa icke erfaren arbetskraft i dag så är det en bra ingång. Man har ju diskuterat lönens nivå eller inte, men man ska komma ihåg att om man inte har jobb och inte får 75 procent av lägstalönen då får man ingen lön alls, och det är ännu mindre, säger han.

Vadå kostar för mycket? Varför kan man inte anställa fler ungdomar inom offentlig sektor utan att sänka lönerna? Ungdomar är för övrigt inte de enda som är arbetslösa. Borde inte kommunen enligt Gabrielssons logik införa särskilda avtal för långtidsarbetslösa också?

Kommunal både på lokal- och riksnivå kritiserar också förslaget:
Fackförbundet Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund anser att lönen i stället ska höjas och villkoren förbättras.
– Jag tror inte att det är en väg att locka in ungdomar till äldreomsorgen genom att sänka lönerna. Men vi stänger inte helt dörren för att diskutera en modell för utbildning, praktik och handledning, säger hon.

Kommunal varnar också för undanträngningseffekter, att ungdomsavtal kan leda till att ordinarie arbetsuppgifter utförs till lägre lön.

Extra allvarligt är att folkpartisten Lennart Gabrielsson också är vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL. Hans intention är att ungdomsavtalen ska spridas i hela landet. Måtte hans kollegor runt om i Sverige ta avstånd från förslaget.