9 februari 2012

Ensamarbete i kriminalvården fortsatt vanligtSedan den tragiska händelsen när en ung, kvinnlig kriminalvårdare blev brutalt nedslagen och mördad skulle man nästan ta för givet att nu har radikala förbättringar av säkerheten skett och att inget farligt ensamarbete finns kvar. Så är inte fallet.

En enkät som SEKO har gjort visar att 81 % av kriminalvårdarna har dessa upplevelser.
På frågan om det förekommer riskfulla situationer, där kriminalvårdare är ensamma med intagna, svarar hela 81 procent av de tillfrågade ja.
En klar majoritet, 65 procent, observerar dagligen riskfulla situationer där vårdare är ensamma med intagna.


SEKO har drivit kravet på stopp för ensamarbete länge.
Dessvärre fortsätter den negativa utvecklingen inom Kriminalvården. Det här visar att alla investeringar i larm och skalskydd inte har gjort anstalter och häkten till säkrare arbetsplatser. Vi har under många år drivit ett tydligt krav gentemot Kriminalvården, och det är att ensamarbetet måste stoppas, säger SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén.


En satsning i framtiden? Nja, stora budgetunderskott och nedskärnings- och effektiviseringsprojekt står snarare inför dörren.
Kriminalvården ser stora underskott i kommande års budgetar. För att nå en budget i balans 2015 behöver kostnaderna sänkas med nästan en halv miljard kronor redan 2012.


En åtgärd för att spara pengar är att göra säkerhetsklassificeringen av fångar mer grovmaskig. Det går att läsa i kriminalvårdens eget säkerhetsdokument.
Anstalterna delas från år 2012 in i klasserna 1–3. Avgörande för klassning är bland annat kapaciteten att motstå rymningar och fritagningar, samt förmågan att klara ett svårhanterligt kleintel.

Den gamla klassificeringen med 5 + 1 klass infördes just för att öka säkerheten. Så logiskt tänkt så minskar man alltså nu återigen säkerheten i och med att man inte lika tydligt placerar fångar på rätt plats.
P4 Sörmland skrev 2006 när den tidigare klassificeringen infördes
En ny säkerhetsklassificering har införts på landets 57 fängelser, däribland Mariefreds- och Hällbyfängelset. Syftet är att öka säkerheten för de intagna. Genom den nya indelningen hoppas Kriminalvården att rätt fånge sitter på rätt plats. De slutna anstalterna delas in i klass A-E medan de öppna bildar den egna gruppen F.


Enkäten hittar du här.