10 februari 2012

LO storsatsar mot rasism och främlingsfientlighetDet är genom satsningen "Alla kan göra något" som LO ger sig in ordentligt i kampen mot rasism och främlingsfientlighet.

Planen är att låta alla förtroendevalda inom hela organisationen genomgå en utbildning i dessa frågor. För det har man till att börja med utbildat 22 debattörer.
Expo har varit djupt involverad i utbildningen tillsammans med Runö utbildnings- och utvecklingscenter.
De ska både vara talespersoner och utbildare för andra förtroendevalda.
Tanken är att debattörerna ska kunna medverka vid bland annat klubbmöten, avdelningskonferenser, styrelsemöten och utbildningsdagar. Målet är få igång en diskussion om dessa frågor ute på arbetsplatserna.


–Vi vill ge alla mod och kunskap att säga ifrån när vi möter rasism och främlingsfientlighet på våra arbetsplatser, säger Ulla Lindqvist.

Människors lika värde är en grundregel för den fackliga rörelsen. Både som grundläggande värdering men även av fullständig nödvändighet. Det går inte driva solidarisk facklig kamp om man lämnar vissa grupper utanför. Insikten om vikten av internationell solidaritet är lika gammal som arbetarrörelsen.
–Hela den fackliga idén bygger på att vi aldrig kan tillåta att någon ges sämre villkor, sämre möjligheter eller behandlas sämre än någon annan. Därför kan vi aldrig acceptera främlingsfientlighet och rasism. Och därför har vi startat projektet ”Alla kan göra något”, säger Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande.