13 januari 2012

Tidskontroll i hemtjänsten ökar stressen bland personalen

KA (Kommunal arbetaren) skrev i veckan om att Stockholm ökar kraven på hemtjänsten.
” För att de äldre ska få hemtjänsten de har rätt till ska ett nytt digitalt system införas i Stockholm. Då kommer hemtjänstföretagen bara kunna fakturera för den tid de verkligen varit hos de äldre.”
Detta ska införas även inom kommunen. I vissa kommuner har systemet redan funnits under några år. Detta system är både på gott och ont, för all tid som inte är inne hos brukaren, räknas inte in. Det kan vara allt från restider till och från och tiden för dokumentation inne på kontoren. Även larmen (trygghetslarmen) kommer utanför ett sådant här system. De system som har testats är ofta ofullständiga och olika besök och åtgärder får korrigeras manuellt i efterhand i datasystemen. På vissa orter har man på försök ett upplåsningssystem hos brukarna med hjälp av mobiltelefoner. Detta för att inte behöva ha med nycklar, när det krånglar måste man åka och hämta nycklar och värdefull tid går till spillo.

 Det sätts alltför stor tilltro till tekniken och det tar även tid från brukarna att lära upp all personal och när det krånglar tas även då tiden från brukaren. Hemtjänsten har under många år ”effektiviserats” till brukarnas nackdel med allt kortare besök. Att då lägga på ytterligare moment på personalen blir en stressfaktor till. Fördelen med systemet är att man kan kontrollera om brukaren verkligen fått sitt besök, om det skulle råda tveksamheter.

 Inom hemtjänsten är arbetet mycket flexibelt och det händer ständigt saker som inte går att förutse. Därför är ett tidssystem inte en bra lösning. Då är det bättre att brukarna har ett visst antal timmar beviljat, så som det är inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Faran med tidssystem är att det blir en kontroll av personalen, en form av tidsstudie som på sikt kan resultera i indragning av personal. Den effektiva tiden hos brukaren kontrolleras, men inte all kringtid som även den är arbetstid för personalen. Hemtjänsten finns året runt, på sommaren tar förflyttningarna mellan brukarna, kortare tid än på vintern, när man tvingas skotta snö eller har svårt att ta sig fram på snöiga vägar och svårt att få parkering.

 Själva faktureringen mellan privat hemtjänst och kommun är ytterligare en fråga. Ska bara tid hos brukaren kunna faktureras kommunen, vem ska då betala restider och kringtid?