10 januari 2012

”SVT måste lämna Svenskt näringsliv”


Talespersoner för "Opinion för ett fritt public service" skrev idag på Aftonbladet debatt att "SVT måste lämna Svenskt näringsliv". Motiveringen är

"Våra licenspengar ska inte finansiera företagarlobbyn"

”SVT ägs varken av staten eller kommersiella intressen. Vi ägs av en stiftelse vars viktigaste uppgift är att garantera företagets oberoende. Eftersom tittarna betalar för public service via radio och tv-avgiften så ser vi tittarna som de verkliga ägarna. Det ger SVT en mycket självständig ställning och det är därför vi kallar oss Fri television.”
Programmet Publicerat i radio P1 skriver följande 6 juni  2009

Bakgrunden är att den 1 juli 2009 bildade public service-radion och tevens arbetsgivareorganisation SRAO tillsammans med TU, Tidningsutgivarna, och Medie- och informationsarbetsgivarna (MIA), som redan finns inom Svenskt Näringsliv en gemensam organisation inom Svenskt Näringsliv som får namnet Medieföretagen.
Enligt debattörerna:
"Eftersom marknadsekonomi och fri företagsamhet förespråkas i SN:s stadgar krävdes det att Medieföretagen i sina stadgar skulle skriva in en paragraf där tryck- och yttrandefrihet, oberoende nyhetsförmedling och upphovsrätt betonas. Men läser man stadgarna kan man snabbt konstatera att detta inte står under någon paragraf utan som en ingress och kan väl då inte anses bindande."

Svenskt Näringsliv är inte vilken organisation som helst. Man är ett särintresse för arbetsgivarna. Genom sin tankesmedja Timbro som finansieras med flera hundra miljoner kr varje år så är man en av de av mäktigaste optionsbildarna i samhället. Timbro har vid flera tillfällen ifrågasatt SVT som licensfinansierad verksamhet.  Det kan tilläggas att vice vd Cilla Benkö för Timbro har blivit sparkad som statsråd därför att hon inte betalat TV-licensen. Tobias Billström gjorde samma sak, av ideologiska skäl, men klarade sig undan av någon anledning.

Då blir än märkligt att man ansluter sig alltså till en organisation som i sina stadgars ändamålsparagraf anger att de ska verka för fri företagsamhet och en väl fungerande marknadsekonomi. Tanken med public service är att man  ”står fritt och oberoende från både politiskt och kommersiellt inflytande”.

I ett försök att rättfärdiga beslutet så kommenterar

"SVT:s vd Eva Hamilton säger att Svenskt Näringsliv gett ”tydliga försäkringar om att organisationens politiska kampanjer inte finansieras av avgifterna från medlemsföretagen utan av fonder”.

Detta  resonemang håller inte utan medlemskap är ett medlemskap och inget annat.

Det ska väl tilläggas att denna nyhet är inte så ny utan detta hände 2009, man kan undra vaför det har så tyst så länge!

Ytterligare material: "Hotar Svenskt Näringsliv SR:s och SVT:s oberoende?" av Anders Kjellberg