9 januari 2012

A-kassereglerna håller dig kvar i arbetslöshet
Under Alliansåren har mycket blivit sämre med A-kassan. Dels har avgifterna höjts rejält och dels har reglerna ändrats till det sämre, för alla med otrygga anställningar som säsongsarbete, timanställning eller ett kortare vikariat. Dessutom har 2 karensdagar lagts till, utöver de 5 som redan fanns.

För att förstå hur reglerna fungerar så måste man lusläsa dem och verkligen sätta sig in i hur de fungerar i praktiken.

Det är inte bara att ta ett vikariat eller en timanställning och tro att man efter 6 månader har rätt till full a-kassa. Häromdagen kunde vi läsa om Stig Edström i ST NU om hur han förlorat tusentals kronor på att jobba för mycket under 6 månader.

” Det är de nya reglerna för A-kassan som ställer till det för Stig Edström i Kvissleby. Den som får sin fjärde A-kasseperiod, får nämligen ersättningen sänkt till 320 kronor per dag. Det är mindre än hälften mot de 680 kronor som är taket för A-kassan och som de flesta kommer upp till.
– Men om Stig Edström bara hade jobbat fem månader i år i stället för i sex månader, så hade han inte kvalificerat sig för en ny A-kasseperiod, utan hamnat i jobb och utvecklingsgarantin i stället. Då hade han fått mycket mer. Att man ska missgynnas av att ha jobbat för mycket är fullständigt orimligt, tycker Olle Åkerlund, föreståndare för IF Metalls arbetslöshetskassa.


Detta måste uppmärksammas så arbetslösa inte risker att bli av med halva ersättningen.

Numera beräknas inkomsten på de 12 månader innan man blev arbetslös, förut räknades bara månader av arbete.

Fakta från a-kassa.nu

”För att ha rätt till ersättning måste förutom grundvillkoren ett arbetsvillkor vara uppfyllt.
Arbetsvillkoret innebär att man under 12 månader (ramtiden) närmast före arbetslösheten har arbetat minst 6 månader och minst 80 timmar i varje kalendermånad.
Alternativt, inom 12-månaders-perioden enligt ovan ha arbetat minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader och minst 50 timmar i var och en av de månaderna.”


Låter det krångligt? Det ÄR krångligt. För att inte riskera att få en sämre a-kassa måste man ha jobbat heltid under 12 månader, inget annat gäller. Detta får man själv ha koll på och överväga om ekonomin tål en försämrad a-kassa om man inte får heltidsjobb.

I Alliansens Sverige är det bättre att vara helt arbetslös än att jobba deltid, timtid eller visstid. Vem sa något om arbetslinjen…