9 januari 2012

Arbetsförmedlingen anlitar oseriös tolkförmedling


Den statliga myndigheten Arbetsförmedlingen har upphandlat tolktjänster av tolkningsförmedlingen Semantix (tjänster som uttnyttjas allt mer sedan arbetsförmedlingen tog över ansvaret för nyanlända från kommunerna förra året.) Företaget tar dock otroligt lite betalt för sina tjänster, rapporterar Ekot:
Arbetsförmedlingen har upphandlat ovanligt billiga tolktjänster, långt under gängse marknadspriser. Tolkföretaget Semantix som ägs av riskkapitalbolaget Litorina vann anbudet och erbjuder nu tolkning för endast 59 kronor första halvtimmen.
Ekonomichef på Arbetsförmedlingen, Karin Leth, menar att det är för leverantören att sätta ett pris.
– Det är ju upp till varje leverantör att själv ange pris. Det finns de som vill komma in på en viss marknad och i marknadsföringssyfte lägger ett väldigt lågt pris, och det väldigt svårt för oss att ifrågasätta, säger hon.

Men det finns de som kan ifrågasätta prissättningen:
Eva Entrena är auktoriserad sjukvårdstolk i spanska och har arbetat som tolk i 30 års tid. Numera utbildar hon även tolkar. Hon upprörs över att Arbetsförmedlingen upphandlat tolktjänster för 59 kronor i halvtimman.

– För mig är det fullständigt orimligt att man kan få en erfaren och välutbildad tolk för 59 kronor i halvtimmen. Jag skulle aldrig acceptera ett sådant erbjudande, säger Eva Entrena.

Tolkningsföremdlingen Semantix vill inte uttala sig i frågan. Några som nog skulle vilja uttala sig ifrågan - nyanlända och arbetssökande med tolkbehov - får svårigheter eftersom deras tolkar är underbetalda. Man kan anta att undermålig tolkning inte gör det lättare för dem att få jobb heller. Kanske en av förklaringarna till alliansregeringens och Arbetsförmedlingens misslyckande med reformen för nyanlända. Ingvar Persson på Aftonbladets ledarblogg skriver också bra i ämnet samt SR Ekot 1 och SR Ekot 2
Göran Johansson som vi tackar för länkarna till VisionTCO-tidningen