9 januari 2012

Securitas varumärke viktigare än personalen


Securitas gick ut i en debattartikel i DN debatt 2012-01-05  och meddelade att man är villig att säga upp avtalet utan kostnad, på villkoret att SL tar över personalen. Motiveringen för att man vill släppa kontraktet är
"För oss är vårt varumärke långt viktigare än de intäkter som finns att vinna på ett fortsatt samarbete, och vi upplever det som djupt olustigt att arbeta för en kund som tror att vi medvetet vilseleder SL." 
 Skriver Olle Lindskog, vice vd, Securitas Sverige AB och Joachim Källsholm, vd, Securitas Sverige AB 


Om det kan man säga att Securitas säger upp sig efter att de redan fått sparken. Rädda ansiktet tror jag det kallas.


Slutsatsen man kan dra av det är att varumärket är långt viktigare än att gå till botten med de anklagelser om huruvida man medvetet har uppmanat personalen att fuska. 
SL:s varumärke är tydligen inte lika viktigt eftersom de inte anser att de kan ta tillbaka personalen från Securitas och anställa i egen regi. Något som Seko önskar.


– SL ska undersöka möjligheten att påskynda upphandlingen men SL har ingen möjlighet att ta tillbaka kontrollanterna i egen regi. Det skulle ta för lång tid att bygga upp en sådan organisation, säger Sebastian Tham. (Pressekreterare till moderata trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm)


Upprinnelsen till allting var en revisionsrapport beställd av SL som upptäckte allvarliga och systematiska brister i redovisningen av biljettkontrollen. Securitas tjänade nämligen 1 kr extra per biljettkontroll utöver det som var överenskommet med SL. Ett bra incitament tyckte tydligen Christer G Wennerholm. 


(Klicka för större bild)