16 januari 2012

Hur mycket är Svenska företags uppförandekoder värt?
Socialt ansvar: Om modernt slaveri i Sverige - och storföretagens flykt från ansvar. Randi Mossige-Norheim berättar historien om polistillslag mot salladsfabriken med anställda utan arbetstillstånd, usel arbetsmiljö och slavlöner. Det berättar Konflikt i P1. Lyssna själva.

Vi är alla lika mycket värda, det är ett helt grundläggande värde som de allra, allra flesta kan vara överens om. Däremot verkar det vara lätt att blunda för detta när man kan tjäna en krona till. Speciellt när man som företag inte behöver befatta sig med saken själv utan helt lämnar över ansvaret till en underleverantör.
Det visar sig att det har den här gången företag som SJ, Coop och SAS gjort, även Lidl och "Mat på jobbet" är kunder.
Det skrivs också om det i nättidningen "CSR i praktiken".
När representanter från Coop, SAS och SJ får frågan om vilket ansvar de har svarar de att försäkrat sig om garantier från sina underleverantörer att problemen på salladsfabriken Eat Food Factory i Jordbro nu är lösta. Deras hållning är lika välmenande som naiv. Även om de av olika skäl inte vill gå in på garantiernas natur undrar jag hur mycket värt dessa garantier egentligen är? Samma garantier fick företagen ju även förra gången samma usla arbetsförhållanden uppdagades hos samma underleverantör


När ska en lag om huvudleverantörens ansvar för alla steg egentligen komma att bli verklighet. Vi ser dagligen utnyttjande, arbetsplatsolyckor och andra missgrepp ske i Sverige och i världen.

Mer om detta:
Aftonbladet (Filmklipp)
LO-tidningen - Jordbroföretagaren har utnyttjat arbetare tidigare
SJ:s etikpolicy
SAS CSR-policy
Coop:s policy för en god affär
Coops sociala ansvar i relation till sina leverantörer
Mål & Medel (Livsmedelsarbetareförbundets tidning)

Två rapporter om Företags sociala ansvar
Fairtrade center "Rapport om socialt ansvar i leverantörsledet
Rena kläder "Blir det bättre?"