16 januari 2012

Facket kräver: Erkänn Palestina!Över fyrtio år av ockupation är mer än nog. Nästa jul borde Betlehems stjärna få lysa över en palestinsk stat, fri från ockupation. Då skapas förutsättningar för att båda folken ska kunna leva i den fred och säkerhet de längtar efter. Det är dags att gå från ord till handling.
Kraven på Israel måste skärpas. Därför har vi nu bildat nätverket Fackliga vänner till Palestina.

Nätverket samlar ett stort antal fackligt förtroendevalda inom LO, TCO och SACO som vill bidra till en rättvis fred i Israel-Palestina genom att uppmuntra till att sanktioner och bojkotter, i lämpliga former, införs mot Israel – till dess att Israel respekte­rar folkrätten och FN:s vägledande re­so­lutioner. Ett första delmål är att blockaden mot Gaza hävs! Vi kommer att arbeta för kraven i de fackliga sammanhang där vi finns men vi vill också att Sverige ska agera.

Nätverket fackliga vänner till Palestina finns på facebook. De genomförde en namninsamling mellan augusti och september. Nu är frågan aktuell igen när även Centern officiellt har gått ut och ställt samma krav. Det finns nu en majoritet i riksdagen för ett sådant beslut. Låt oss hoppas att det blir verklighet.

Mer om detta
TCO-tidningen
SvD
SR Ekot
Svensk Israel-Information
LO-TCO Bistånd om den fackliga situationen i Palestina
Svenska LO
Norska LO:s krav