14 januari 2012

Stora brister på Hagalunds bangård.

Sekotidningen (publicerat online 13/1) rapporterar att Arbetsmiljöverket har beslutat att stoppa arbetet på bangården i Hagalund (Stockholm). Beslutet togs efter en inspektion dagarna innan jul där ett stort antal fel som t.ex insjunkna eller uppstickande brunnslock och trasiga övergångar på spåren upptäcktes.
Efter bara 45 minuter hade inspektörerna sett nog och listade en lång rad brister i arbetsmiljön som måste åtgärdas för att arbetet inte ska stoppas.
Senast den 20/1 måste alla farliga punkter på bangården markeras och den 25 måste de ha åtgärdats om inte arbetet ska stoppas. Bristerna beror på dåligt underhåll och detta har tagits upp vid flera tidigare tillfällen men inte åtgärdats.
(D)et dåliga underhållet har varit uppe på skyddsronder under lång tid. Men inget har hänt och Lasse Andersson (skyddsombud för SJs lokförare i Hagalund, reds anm)tror det beror på att det inte funnits pengar. Samtidigt som han konstaterar att Jernhusen haft pengar nog att installera hissmusik i kulvertar och i foajén.
Trafikverket släppte en rapport i april betitlad "Svensk järnväg i stort behov av åtgärder". Bangården i Hagalund är ett tydligt tecken på det.