21 december 2011

TCO bjuder på handbok för whistleblowersTCOs ordförande Eva Nordmark skriver i ett öppet brev till riksdagens ledamöter att hon hoppas att de kommer tillbaka efter jul och lagstiftar om meddelarskydd för all offentligt finansierad verksamhet.


Medarbetares rätt att slå larm om missförhållanden på sitt jobb har varit en viktig fråga i samhällsdebatten i höst.
[...]
Men öppenhet om förhållanden inom verksamheter som skattefinansieras är central också i ett medborgarperspektiv. Vi alla, och i synnerhet äldre, sjuka, barn, elever, bör kunna utgå ifrån att lärare, sjukvårds- och omsorgspersonal, samt personal inom privat utförda skattefinansierade verksamheter inom exempelvis spårväg och post, har medborgarnyttan som ledstjärna i sitt arbete och därmed en rätt att berätta om eventuella missförhållanden.

Samtidigt bidrar TCO med en fullmatad handbok på 107 sidor med bakgrundsmaterial och tips för whistleblowers - nuvarande och kommande. Boken heter "Rätten att slå larm"

Vi kan tycka att det är ett mer konstruktivt förslag än att som politiker hytta med fingret mot de som inte anmäler missförhållanden, samtidigt som man inte finner något intresse att lagstifta i frågan när folk faktiskt sparkas
för att ha gjort just detta, anmält missförhållanden.