16 december 2011

Svenska Transportarbetareförbundet stämmer för alkotester
DHL Freight och Svenska Transportarbetareförbundet möts i Arbetsdomstolen för att DHL Freight tillåter ett kundföretag att utföra alkotester på chaufförer.

Det är Scanias dotterföretag Ferruform som utför slumpvisa alkotester på chaufförer som ska lämna eller hämta gods där. Vägran att utföra alkotestet kan leda till uppsägning.
Detta gör Ferruform trots att DHL redan har alkolås i sina lastbilar.

Transports arbetsmiljöombudsman Martin Miljeteig berättar följande:
- Frågan är: Var går gränsen för den personliga integriteten i arbetslivet?
Ska någon som inte är arbetsgivare ändå få kränka våra medlemmars integritet?
Det här är en återkommande och principiellt viktig fråga om var arbetsledningsrätten börjar och slutar. Vi har sett en trend i att kundföretag tar sig allt fler rättigheter gentemot exempelvis åkerier. Och åkerierna går utanför sin arbetsledningsrätt genom att godta detta. Kunden är inte arbetsgivare åt chauffören!

Principen rör inte heller bara alkotester, utan liknande fenomen finns i andra upphandlingsunderlag, både privata och offentliga.

I den stämning som är inlämnad till AD omfattas 13 medlemmar och förbundet hävdar att bolaget utövat sin arbetsledningsrätt i strid med kollektivavtalet och i strid med god sed på arbetsmarknaden. Dessutom bryter alkotesterna mot Europakonventionen och mot personuppgiftslagen.