16 december 2011

Dagens svammel: Jonas Milton om "höga" löner

Det är mycket bekymmersamt att industrins avtal kommit att hamna på så höga nivåer, säger Jonas Milton, vd Almega. För tjänstesektorns företag, med mycket hög lönekostnadsandel, ligger industrins avtalsnivåer alltför högt i rådande besvärliga konjunkturläge. För tjänsteföretagen gäller det att avtalen i högre grad måste knytas till de enskilda företagen och medarbetarens prestation.

Ja, lönerna i Almegas branscher är fruktansvärda. Inom hotell- och restaurangbranschen till exempel, där är minimilönen hela 18 000 kronor. Löntagarbloggen misstänker att Jonas Miltons löneläge är något högre.