17 december 2011

Låga lägstalöner och hög arbetslöshet

Det finns stora skillnader i lägstalönenivåerna inom LO. Det visar LOTidningen, som också fastställer att det kan skilja så mycket som 9 000 kronor mellan den lägsta ingångslönen till den högsta ingångslönen.

Sämst: HRF:s ungdomslöner
Bäst: Målarnas ingångslöner
– Det säger sig självt att man inte klarar sig på den lönen. Man är myndig, får rösta och man är ansvarig för alla sina handlingar, men man får inte en lön så att man kan flytta hemifrån, säger Ella Niia, ordförande för Hotell- och restaurangfacket (HRF).
Arbetsgivarna ser dock envist och generellt kopplingar mellan ungdomsarbetslöshet och höga ingångslöner. David Johnsson, förhandlingschef för Trä- och möbelföretagen, har ingen annorlunda åsikt i detta:
–  Höga lägstalöner trycker upp löneläget och påverkar företagens benägenhet att anställa. Det drabbar främst unga som får svårare att få jobb.
I de lägst avlönade branscherna ligger arbetslösheten stadigt på höga nivåer. Ofrivilliga deltidsanställningar och otrygga anställningsformer. Ungdomsarbetslösheten kretsar i Sverige mellan 25 och 30 procent. Och det gör den alltså trots att flera branscher har mycket låga ingångslöner.

Pontus Sjöstrand, ­för­hand­lingschef för Sve­riges Hotell- och restaurang­företagare, har inte oväntat en annan syn på de lägsta lägstalönerna:
– Jag tycker att ingångslönerna ligger för högt i förhållande till övriga löner på avtalsom­rådet. Det ger en hoptryckt lönestruktur och vi vill ha större lönespridning. Den som kommer in utan erfarenhet och kompetens ska tjäna mindre än den som har erfarenhet, är duktig och har utvecklats inom yrket.
I hotell- och restaurangbranschen; den med de lägsta ingångslönerna, tjänar en snittarbetaren ungefär 2000 kronor över ingångslön. Den stora majoriteten arbetare kretsar under hela sin karriär i branschen ständigt väldigt nära avtalens lägstalöner. Det skulle ju kunna kallas lönespridning eller löneglidning - som en rutschkaneglidning, på asfalt, med superlim under arslet.