17 december 2011

Få bukt med fusket i åkerinäringen!Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd debatterade i början av november med Jonas Sjöstedt, riksdagsledamot från Vänsterpartiet, angående lönedumpningen och den sociala dumpningen som sker bland annat inom åkerinäringen i Sverige.

Det är för närvarande en bransch i djup kris.
Utländska arbetare ställs mot svenska, oseriösa arbetsgivare konkurrerar ut seriösa arbetsgivare med låga löner. De som får betala är arbetarna.

Inga kollektivavtal, oordning, oreda och utan miljöregler - chaufförer från de forna öststaterna och än längre bort ifrån tvingas sova i sina lastbilshytter i veckor i sträck mot en betalning långt under vad svenska kollektivavtal kräver.

Den svenska staten går miste om mångmiljonbelopp i skatteintäkter när oseriösa åkerier anlitar "F-skattare" och därigenom köper sig fria från att betala arbetsgivaravgifter med mera.

Det här handlar inte om en fri marknad eller att inte ha en fri marknad, det handlar om att motverka oseriöst företagande och ren lönedumpning.
Först när man har lika villkor kan man tala om när en marknad faktiskt fungerar och här sätts marknaden direkt ur spel!

Vi ska inte ha det så här i Sverige. Arbetar man här ska man även få arbeta under de förhållanden som vi har kämpat oss till och till de löner som kollektivavtalen kräver!

Det hör till saken att frågan har drivits från Svenska Transportarbetareförbundets sida i flera år, under både en rödgrön regering och under denna. Ännu har ingen vågat ta tag i den och faktiskt åtgärda problemet genom att använda sig av de sätt som står till buds enligt EU-regler.

Följande går att göra:
- Skärp reglerna för inrikestrafiken och använd reglerna i yrkestrafiklagen om gott anseende så att man bara får trafiktillstånd om man är en seriös företagare.

- Skärp kontrollen utmed vägarna - det spelar liten roll om polisen gör relativt många kontroller om åklagare systematiskt lägger ner inkomna anmälningar om felaktigheter.

- Kräv ett socialt protokoll enligt EU-fördraget där vi slår fast en gång för alla att svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige.

- Lägg ett ansvar på den som använder underleverantörer att dessa underleverantörer har sina papper i ordning och har kollektivavtal, samt skärp straffsatserna för de företag som inte följer reglerna - men ansvaret skall ligga på företagen, inte på de utnyttjade chaufförerna!

Om dessa förslag genomförs så vinner de seriösa arbetsgivarna samt alla transportarbetare på det. Svenska som utländska.
Frågan handlar om schyssta arbetsvillkor och bra löner för alla - de enda som förlorar på det är oseriösa arbetsgivare.