17 december 2011

"Stor laglydnad bland utländska åkerier" enligt (M)

Den socialdemokratiske riksdagsmannen Anders Karlsson ställde frågan "Åtgärder mot illojal konkurrens" till Annie Lööf, men hon slussade frågan vidare till infrastrukturministern.
Vad säger då vår infrastrukturminister angående den svåra situationen inom åkerinäringen?


Jo, infrastrukturminister Catarina Elmsäter-Svärd (M) gav den 26 oktober följande besked angående de bekymmer som finns inom åkerinäringen och Transportbranschen:

”Anders Karlsson, har frågat näringsministern vilka initiativ hon avser att ta för att åtgärda den illojala konkurrensen inom åkerinäringen och skapa goda arbetsvillkor för chaufförerna, oavsett deras nationalitet.
Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som svarar för frågor om åkerinäringen.
Brott mot gällande regler är inte en fråga om konkurrensvillkor.
Alla ska följa de regler som gäller.

Jag har inte den bild Anders Karlsson målar upp – att det i stor utsträckning är utländska åkerier som begår lag- och avtalsbrott.
Sverige är beroende av ett väl fungerande transportsystem och i det ingår utländska transportföretags och förares vägtransportarbete.
De europeiska åkarnas cabotage motsvarar inte mer än cirka 2 procent av vägtransportarbetet inom Sverige.
Jag är för en fri inre marknad, där tjänster kan röra sig fritt över gränserna och där unionens åkare fritt får utföra cabotagetransporter.
Dessutom bör man så långt möjligt söka minska lastbilarnas tomtransporter och miljöpåverkan.
Det är inte aktuellt att särbehandla åkerierna genom att inrätta ytterligare en ny svensk myndighet för att, liksom tyska BAG, enbart reglera och kontrollera tung trafik.
I stället är ett trafikslagsövergripande perspektiv på regler, tillsyn och myndighetsorganisation en förutsättning för ökad effektivitet”.


För artikel i helhet, klicka här.