16 december 2011

Industriavtalet är inget lönemärke för hela LO.



Industriparternas uppgörelse är inte ett lönemärke för hela LO.

Därmed kvarstår fakta: LO har inte tagit ställning än till vad som ska vara lönemärke i avtalsrörelsen.

Visserligen kan det vara försvårande för övriga LO-förbund att nå upp till sina avtalskrav när industrin slutit avtal om 3% under 14 månader, men det är fortfarande så att LO-styrelsen bestämmer om vad som är märket.

Fortsättning följer i avtalsrörelsen.