22 december 2011

Arbetsmiljörisken ökar med antalet underentreprenörerArbetaren: Ju fler underentreprenörer på samma bygge desto högre olycksrisk. Det är slutsatsen i en norsk forskningsrapport.

Under byggets huvudentrepenör döljer sig ofta 30 eller fler underentrepenörer(.)
[...]
Resultatet blir en styckad arbetsplats. På samma sätt ser det ut i Norge, något som enligt norska forskare leder till ojämlika löner och försämrad arbetsmiljö.
[...]
Företagens motiv är ekonomiska. Genom den styckade entrepenaden får företagen en ökad flexibilitet att snabbt öka och minska antalet anställda. Men enligt forskarna är den ekonomiska vinningen skenbar eftersom kostnaden för säkerhetsarbetet blir högre.


Det beror förstås på om det läggs några resurser på arbetsmiljöarbete.

Just denna misstanke om att det är flera företag inblandade har byggettan gällande den senaste olyckan på en byggarbetsplats som skedde för bara någon dag sedan.


Den norska rapporten "Sikkerhet i komplekse prosjekter" är skriven av NIFU, den norska motsvarigheten till Arbetslivsinstitutet... eller nej, just det vi har ingen motsvarighet längre.