19 december 2011

Vindkraftsbyggare ignorerar arbetsmiljö.

Bild: Mikael FärnboDagens Arena har ett långt reportage om hur tyska vindkraftsföretaget Enercon ignorerar arbetsmiljö och säkerhet och dessutom motarbetar den som försöker göra nånting åt det. Företaget har hittills bara byggt 50 vindkraftverk i Sverige men ska troligtvis genomföra bygget av Europas största vindkraftsparker i Markbygden väster om Piteå. Företagets verksamhet i Sverige har präglats av ett hårt uppdrivet arbetstempo, dålig arbetsmiljö och ett dödsfall. Dödsfallet inträffade den 26 maj vid ett kraftverksbygge utanför Östersund. Just det här dödsfallet hade kunnat undvikas om företaget tagit arbetsmiljöfrågor på allvar, ett huvudskyddsombud lämnade nämligen in en s.k. 6,6a-ansökan om arbetsmiljöåtgärd om arbetet vid det aktuella kraftverket. En sådan anmälan innebär att arbetsköparen får två veckor på sig att åtgärda bristen, annars beslutar Arbetsmiljöverket i frågan. Företagets frist löpte ut den 25 maj och då hade inga åtgärder vidtagits, den 26 inträffade dödsfallet. Ett företag som tar arbetsmiljö på allvar skulle förstås ha åtgärdat bristerna och framförallt skulle man ha dragit lärdom av en liknande olycka för 8 år sedan.

I reportaget berättas om ett omöjligt högt arbetstempo, bristande säkerhetsrutiner och försök från företagets sida att tysta alla protester. En av dom intervjuade berättar att när hans arbetslag vägrade utföra ett arbete på hög höjd, utan instruktioner, säkerhetsrutiner och riskbedömningar, så länge dom inte fick instruktioner om hur arbetet skulle utföras anklagades dom för att sabotera för företaget och för vindkraften i Sverige. Företaget ringde också till folk och sa åt dom att arbeta och inte sitta och slöa.

Företagets ansvariga hävdar att dom inte har några brister i sitt säkerhetsarbete men efter Arbetsmiljöverkets utredning om dödsolyckan hotas företaget med miljonböter om dom inte skärper sitt säkerhetsarbete.