26 november 2011

Svenska Transportarbetareförbundet ställer sig bakom LO-samordningen!


Förbundsrådet beslutade den 23:e november att ställa sig bakom
LO-samordningen och därmed de LO-gemensamma lönekraven och låglönesatsningen.Transport är sista förbund inom LO att ge besked.
Bakgrunden är att LO-samordningens tidsplan försköts i våras, och innehållet i den togs inom LO i början av hösten.
Övriga förbund sade ja eller, i tre förbunds fall, nej.


Men Transport är bundet av sina stadgar: det är
förbundsrådet som äger beslut om huruvida de ska delta i samordningen eller
inte.
Transports förbundsråd är högsta beslutande organ mellan
kongresserna.
Transport valde att inte sammankalla ett extra förbundsråd enbart för denna fråga.
Det hade varit en onödig kostnad, menade förbundsstyrelsen.
- Vi kan inte frångå vår interndemokrati på grund av industrins ändrade tidsplaner, säger Transports ordförande Lars Lindgren.
- Men nu är vi redo att tillsammans med våra kamrater ta fajten för högre löner åt de lågavlönade.


Läs mer här Transport.se