21 november 2011

Krav på meddelarskydd - men har Vårdföretagarna skaffat sig ett samvete?


Ibland dyker det upp pressmeddelanden och uttalanden från vid första anblicken rätt så förvånande oheliga allianser. Ett av dessa är den pågående kampanjen från "fackförbundet" Ledarna och dess ordförande Annika Elias om att kollektivavtalad lön inte är nåt att ha. Den åsikten delar de fullt ut med Svenskt Näringsliv.

Men en annan sorts ohelig allians är den som nu tas upp om meddelarskydd. Nu i och med Carema och vanvårdsskandalen i välfärden så är alla helt plötsligt för att införa meddelarskydd. En del, som regeringen med Beatrice Ask, vill dock göra en utredning först. Tidigast till sommaren.
De senaste veckorna har media varit fyllda med detaljer om brister inom äldreomsorgen. Samtidigt har anställda och fackliga företrädare förklarat att de är rädda att uttala sig, av fruktan för att bli av med jobbet.
Justitieminister Beatrice Ask har nyligen upprepat att hon vill tillsätta en utredning om meddelarskydd för anställda i privata företag vars verksamhet betalas med skattemedel.
[...]
Hennes pressekreterare Anna Erhardt säger att det kan dröja till sommaren innan utredningen tillsätts.
– Vi har under hösten skrivit ett PM om direktiv för utredningen. Det har vi gjort i samarbete med socialdepartementet och utbildningsdepartementet. Och vi är inte klara. Meddelarskydd för privat anställda är en svår fråga. Vi måste veta vilka problem som behöver lösas för att detta ska kunna genomföras, förklarar hon.

Ska vi ta det igen. Anställda är rädda för att uttala sig, med fruktan för att bli av med jobbet. Vilket också har hänt flera gånger. Där har du problemet Beatrice.

Andra man kan läsa om som också är för ett stärkt meddelarskydd är Europadomstolen, Transparency International, Norge (har det redan), Konstitutionsutskottet (KU), Vänsterpartiet, Miljöpartiet, , Moderaterna (nja) Socialdemokraterna, hela fackföreningsrörelsen (var Ledarna står i frågan förtäljer inte historien) samt...
Vårdföretagarna?! Här hajar i alla fall jag till. Glatt överraskad är den första reaktionen. Fundersam är den andra. Kan det vara så här:

Vårdföretagarna ska med stöd av sina etiska riktlinjer granska Carema Care som under de senaste veckorna har uppmärksammats i media för påstådda brister och vanvård av de äldre.
Om Carema Care har brutit mot de etiska reglerna riskerar de uteslutning ur Vårdföretagarna.
Carema Care välkomnar Vårdföretagarnas granskning.
”Vi är ödmjuka inför det faktum att den senaste tidens händelser har påverkat förtroendet för vår bransch negativt. Därför välkomnar vi en fortsatt bred granskning som vi tror kommer att komma branschen till godo”


Här tror jag en ledtråd finns. "...den senaste tidens händelser har påverkat förtroendet för vår bransch negativt."

Det här bygger jag på ett seminarium jag lyssnade på igår som hette Money talks - Carema hållet av journalisten och författaren Kent Werne.

Han har mycket gjort ett mycket grundligt grävjobb om riskkapitalisterna i välfärden. När branschfolk pratar affärer så är det så att Sveriges privata, skattefinansierade välfärdssektor är en av de mest avreglerade och därmed säkra och lukrativa branscher i världen!

"Vården är en attraktiv sektor för riskkapitalet, då den förväntas vara relativt immun mot konjunkturnedgångar" Financial Times

Men det finns en risk enligt alla bolagsredovisningar i branschen som ständigt återkommer. Det är den politiska risken med lagändringar och opinion... såsom nu skett med Carema. De är nog inte så populära just nu och därför krävs en del rättningar i ledet... krav på hårdare granskning. Gärna ett kvasiförslag om en reglering av räntebidragen som Anders Borg gick ut med. Så att festen sedan kan fortsätta.