20 november 2011

Fas3 = olagligt?
Aftonbladet ledare hade idag en alldeles lysande artikel av Katrine Kielos: Vanvård av vår välfärd, angående ”slavarbete”. Storbritannien ska införa ett tvång för unga att arbeta gratis utan lön, vägrar de förlorar de sin A-kassa ersättning.

” Brittiska The Guardian berättade att jurister i Storbritannien redan förbereder en juridisk prövning av ett liknande program. Att tvinga människor att arbeta utan lön är inte förenligt med den brittiska lagstiftning som förbjuder slaveri och tvångsarbete, menar de. Lagstiftningen utgår från europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. ”


I Sverige har Fas3 motståndare kämpat länge för att få regeringen att ta bort Fas3. I våras lade oppositionen ett utskottsinitiativ för att stoppa Fas3, läs mer om det här. Sedan har det vart väldigt tyst kring den här frågan.

Regeringen hävdar hela tiden att sysselsättningen har ökat, men det de tycks ha glömt är att sysselsättning inte är det samma som riktiga avlönade arbeten. Det går att sysselsätta sig utmärkt på egen hand, utan att tvingas in i meningslösa åtgärder utan lön. Tvångsarbete är och förblir slavarbete.

Vi måste bli bättre på att protestera mot regeringens arbetsmarknadspolitik, ett tips jag fick som jag vill skicka vidare till alla som är i jobb och utvecklingsgarantin:

”När ni får en anvisning till FAS 3 av AF Så begär omgående omprövning av deras beslut och hänvisa då till artikel 22 och 22a i förvaltningslagen, men hänvisa gärna också till artikel 4.2 i Europakonventionen och artikel 5.2 i EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna. Om AF inte ändrar sitt beslut så kom genast in med en överklagan till allmän förvaltningsdomstol med stöd av 22 § och 22a § i Förvaltningslagen. Då hinner inte AF:s beslut och anvisning träda i kraft och då har heller inte deras beslut "vunnit laga kraft". För det är viktigt att vi får prövat om FAS 3 är förenlig med Europakonventionen och EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna. För i dagsläget så finns inget prejudikat, det är viktigt att få fram ett prejudikat som blir vägledande inför alla andra sådana här ärenden.”


Det finns många arbetslösa i Sverige och fler och fler kommer in i Fas3, om alla följde tipset ovan, så skulle vi vara en god bit på väg att få bort Fas3. Även i Fas1 och 2 förekommer gratisarbete så det går att använda tipset även där. Skillnaden är bara att anordnaren inte får de 5000kr per deltagare, som betalas ut i Fas3.

Ska vi någonsin få en arbetsmarknadspolitik värd namnet, så måste vi höja våra röster och visa att vi inte accepterar att skickas runt hos diverse anordnare, helt gratis.