14 november 2011

Hänger din mammas trygghet på dig?När vanvårdsskandalen alltmer eskalerar och det förhoppningsvis är så att även andra privata välfärdsinstitutioner granskas av medierna mer noggrannt så släpper Kommunal en rapport som är helt logisk i sammanhanget.

Nedskärningar i äldreomsorgen och välfärden sker på två sätt. Det ena är att skattesänkningar ger mindre resurser till välfärden. Det andra är att privata alternativ vinstmaximerar och därmed "effektiviserar" och rationaliserar verksamheten så att den blir fullständigt svältfödd. Värst just nu kanske är Carema men det finns inget som säger att det är någon annan privat verksamhet som just nu är än värre men som inte upptäckts ännu. Som vi vet är det ju alltid riskabelt att berätta om missförhållanden som anställd.

Men åter till Kommunals rapport som är nästa steg i utvecklingen. När äldreomsorgen visar sig undermålig så ser sig anhöriga (läs kvinnor) nödda och tvungna att ta hand om sina behövande föräldrar själv. Det här är situationen i andra europeiska länder där kvinnor inte tagit sig ut på arbetsmarknaden. Men Sverige är annorlunda, eller var åtminstone annorlunda med den allra högsta graden av kvinnor i arbetslivet. Alternativet är fel på så många sätt. Ett av sätten är att det är högst improduktivt för samhället och för Sveriges utveckling.

Kommunals rapport "Hänger din mammas trygghet på dig?" visar att de resurser som läggs på äldreomsorgen har minskat rejält sedan 1980 trots att det blir allt fler äldre. Samtidigt ökar anhörigomsorgen drastiskt. Cirka 100 000 personer har gått ner i arbetstid eller helt slutat arbeta för att vårda sin en anhörig.

- Anhörigomsorgen är inte gratis, varken för de som ger omsorg eller för samhället. Den leder till att anhöriga får lägre inkomster, mindre fritid och i det längre perspektivet en försämrad pension. Men också att otryggheten och stressen ökar och att de anhöriga riskerar sin egen hälsa. Därtill förlorar samhället i uteblivna skatteintäkter Det rimmar mycket illa med arbetslinjen, fortsätter Annelie Nordström.


Kommunal vill bland annat att:
- Anhöriga till äldre ska kunna gå till jobbet och känna sig trygga med att deras föräldrar eller äldre släktingar har det bra och får professionell vård och omsorg.

Äldreomsorgens betydelse för att medelålders döttrar och söner ska kunna förvärvsarbeta uppmärksammas mer. Det är viktigt för de anhöriga själva, för de äldre men även för samhällsekonomin.

Äldreomsorgen ska vara ett attraktivt arbetsområde där personalen känner yrkesstolthet. Bra bemanning, väsentligt förbättrade anställningsvillkor och yrkesutbildad äldreomsorgspersonal är nödvändigt för att upprätthålla en offentligt finansierad äldreomsorg med kvalitet.


Hela rapporten här

Filmklipp från presskonferensen för rapporten här

Bloggar:
Roger Jönsson - 100 000 tvingas gå ner i arbetstid eller sluta jobba

Allianfritt Sverige - Allt om Carema och Vanvårdsskandalen
Jens Holm - Privatiseringsgalenskap, snart kommer tvångslagen
Homo politicus - Maria Larsson och Vårdmånglarna
Ekonomistas - Vindflöjlar i välfärdsdebatten

SVTplay om Vanvårdsskandalen och Carema

TV4-play om Carema

Regeringens presskonferens