9 november 2011

Svenska chefer har noll koll på arbetsmiljö

Chefer i Sverige har dålig kunskap kring arbetsmiljöfrågor. Det visar en stor tillsynsinsats som Arbetsmiljöverket gjort. Tidningen Arbetsliv:
Arbetsmiljöverket har under hösten besökt 1 300 arbetsplatser inom vård- och omsorg, bygg och transportbranschen. Syftet var att ta reda på om arbetsgivare och chefer har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöfrågor samt om de anställda har kunskaper om vanliga risker och hur man undviker att skada sig. Resultatet är nedslående. Över hälften, 53 procent, av de besökta arbetsplatserna fick krav att rätta till sina brister.

– Det är naturligtvis inte acceptabelt att det är företag i de mest riskutsatta branscherna som slarvar mest. Det här visar hur viktigt det är att vi fortsätter med våra inspektioner, tillför kunskap och ställer krav. På sikt är det nödvändigt att man redan i skolan får med sig kunskaper och en positiv attityd till arbetsmiljöfrågor, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar.
Och visst är det viktigt med arbetsmiljö. Livsviktigt, rent av. I år har till exempel sju personer dött inom byggbranschen. Byggnadsmedlemmar i Örebro:
– En form kan ju snurra, den väger ju 1500 kilo och då kan ju någon komma i kläm. Är det så att det blåser ute då kan vinden ta tag i formen också. Det kan ju sluta i katastrof, säger byggnadsarbetaren Georg Richter. I februari hade vi ett tillbud här på Sörbyängen när fyra formar välte. De var inte förankrade och välte, det var vinden som tog tag i dem och en lärling som hamnande under, men han klarade sig, berättar han.
Fackförbundet Byggnads kräver nu förändringar så att svensk arbetsmiljö blir bättre och att chefer tar sitt ansvar. De föreslår en obligatorisk arbetsmiljöcertifiering:
– En frivillig certifiering skulle inte få den verkan vi är ute efter. Redan idag finns flera företag som ställer högre krav på sig själva än det vi föreslår ska krävas för en certifiering. Vi vill åt dem som struntar i säkerheten, säger avtalssekreterare Torbjörn Johansson.