12 oktober 2011

Reallöneökningar är visst möjliga

Idag rapporterar Sveriges Radio om att vi för första gången sen 1993 verkar få en reallönesänkning istället för dito ökning. Orsaken enligt Bo Enegren på Medlingsinstitutet:
– Dels är det att löneökningstakten har bromsat in under 2010 och 2011 på grund av ganska låga avtal, men det beror också på att inflationen i år är högre än vad den har varit de två senaste åren, säger han.

Konjunkturinstitutet spår att lönerna ökar med i snitt 2,7 procent under 2011. Samtidigt har konsumentpriserna stigit, i september var inflationstakten 3,2 procent. Korrigerat för inflationen kan alltså lönerna sjunka i år.

I inslaget antyds att den låga löneökningen skulle bero på att fackförbunden inte sköter sin uppgift. Då bör man ha i beaktande att storföretagen beräknas gå med storvinst i år. Kolla här till exempel i Unionens rapport. Flera bedömare menar att löneutrymmet är mycket större än 2,7%.

Så vem är det som ska kritiseras för den befarade reallönesänkningen - fackförbunden eller storföretagen? Vems agenda driver Sveriges Radio?