11 oktober 2011

Du tjänar på att vara öppen om din lönDet berättar Unionens förbundstidning Kollega:

Det gör du dessutom på flera sätt. Det är inte bara genom att det blir mer tillförlitlig lönestatistik i branschen vilket kan göra att facket ger råd om fel lön när du söker jobb.

Nej, den viktigaste anledningen är att du avväpnar en arbetsgivare som använder hemliga löner för att kunna söndra och splittra. Kanske framförallt mellan de som är fackliga medlemmar och de som är oorganiserade. Ingen vet då om arbetsgivaren "belönar" den som inte är medlem eller om du tjänar på att du har styrkan av den fackliga förhandlingsorganisationen bakom dig.

Det är bara arbetsgivaren som tjänar på att du smusslar med din lön. På företag där lönen är öppen har det gynnat de anställdas löneutveckling. Dessutom blir det mindre spekulationer och risk för felaktiga löner när alla vet vad kollegorna tjänar.