10 oktober 2011

Nystartsjobb bättre mot långtidsarbetslöshet än Fas3Det är dags att slå ett slag för Nystartsjobben och jobb med särskilt anställningsstöd, som kommit i skymundan till förmån för Fas3. Idag hade Sydsvenskan en artikel om hur Malmö försöker lösa långtidsarbetslösheten. En stad som hela landet borde ta efter.

Nystartsjobb som med vissa undantag är till för personer som varit arbetslösa i mer än tolv månader, är det stöd som faller överlägset bäst ut i statistiken.


I Malmö har mer än var tredje nystartsjobbare (efter avslutat program) fått en anställning utan stöd.
Det vill säga en reguljär anställning. Detta måste givetvis vara målet för alla kommuner i Sverige.

Alla dessa typer av olika stöd är en subventionering (se fler exempel nedan), för att företag/kommun ska kunna anställa. Det vill säga att företagen/kommunen tar en viss del av kostnaden själva under en viss tid. Avtalsenlig lön betalas ut till den anställde.

I Fas3 handlar det i stället om att ge företagen/kommunerna rena bidrag för att hålla människor sysselsatta. Ingen lön betalas ut till den sysselsatte. Antalet personer i Fas3 har ökat med 27.4% sedan 2010 och inget tyder på att det verkar avta. Varför satsas det inte mer på nystartsjobb och andra varianter av stöd? Kan det vara så att arbetsgivarna helt sonika vill ha bidragen och gratis arbetskraft? För uppenbarligen finns det jobb i Sverige, även om de inte räcker till alla, men så många som befinner sig i Fas3 borde det inte vara.

Kanske är det dags att arbetsmarknadsutskottet, med Hillevi Engström i spetsen, sätter sig ner och gör själ för sina löner, ser över hela Jobb och utvecklingsgarantin som snart är Sveriges största bidrag till företag/kommuner. Att plocka bort Fas1, 2 och i synnerhet Fas3 vore en välgärning för de människor som blir så kränkta och illa behandlade av arbetsmarknadspolitiken. Människor ska inte behöva gå arbetslösa i 300 a-kassadagar innan åtgärder sätts in från arbetsförmedlingen.

Läs gärna Ylva Johanssons blogginlägg om Fas 3 leder inte till jobb, där jag lånat bilden till detta inlägg.

Länkar till fler subventionerade anställningsformer:

Särskilt nystartsjobb är till för dem som haft sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk eller aktivitetsersättning.

Det finns även något som heter särskilt anställningsstöd som är till för de som vart inskrivna i Jobb och utvecklingsgarantin i minst 6 månader.