8 september 2011

Postens förseningar - en föraning om framtiden?I ABC har toppnyheten i dagarna varit att det är stora förseningar på posthanteringen i Söderort. Det här är ingen nyhet för de anställda.

Brevbärarbloggen berättar:

Inlägg 15 juni

Privatpersoner får inte sin post i rimlig tid, om de alls får den, livsmedelsbutiker möter klagomål från kunder som inte får deras reklamutskick och brevbärarna går på knäna. Sekos klubbordförande Peter Ekroth säger att Posten överutnyttjar de anställdas lojalitet och att det inte fungerar i längden. Även Peter Brännström, chef för Produktion, erkänner nu att det inte står rätt till men menar såklart att det beror på att omorganisationen “inte har satt sig”. (Att Brev 2010, som det totalt dödfödda projektet kallas, redan fått överges på kontor som var tidiga med att införa det, talas det tyst om.)


Inlägg 24 juni

De nya stopptiderna, det växande övertidsuttaget och tilltagande stress har givetvis att göra med det nya sättet att organisera arbetet på. Men detta går i sin tur tillbaka på de återkommande nedskärningarna i brevbäringen – det är det som är det avgörande skälet. Posten bedriver en offensiv mot brevbärarna där målet är att intensifiera brevbärarnas produktivitet. På så vis kan man dra ned på personalen, och därmed öka den vinst som till största delen åstadkoms genom dessa neddragningar!
[...]
”Övertaligheten” har givetvis inget att göra med att vi skulle vara fler än vad som behövs för en fungerande brevbäring: Det handlar enbart om att Posten tycker att lönekostnaderna inkräktar för mycket på vinsten.

Konsekvenserna är desamma över hela landet: Kvarliggen ökar tillsammans med övertiden, kvaliteten blir sämre för varje dag, brevbärarna stressar och går i allt högre grad sönder.


Så varför gör posten detta kan man undra? En trolig teori som dessutom är klart, men diskret, uttalad av Postens styrelseordförande Fritz Schur. I korthet ska Posten göras redo för börintroducering trots att riksdagen röstat ner detta förslag helt nyligen!

Inlägg 24 juli

Visst har vi anat vidden av planerna, men nu har PostNords styrelseordförande Fritz Schur talat ur skägget. Inte så att vi har fått se det i Nyhetsposten – uppenbarligen är det inte oss ledningen vill informera – utan i en anspråkslös artikel i Svenska Dagbladet, som mestadels handlar om SAS, som Fritz också är ordförande för.

Efter att huvuddelen av artikeln har handlat om besparingar som stundar för SAS, där löneökningar inte är att vänta i första taget, avslutas genomgången med Posten. Där finns det mycket kvar att göra för en hårt arbetande styrelseordförande – verksamheten måste stabiliseras och börsintroduktionen förberedas, förstår ni.

Men, kanske ni tänker, röstade inte riksdagen i våras ner utförsäljningen av Posten? (Jo!) Borde inte en privatisering beslutas demokratiskt först? Nej då, meddelar ordförande Fritz. PostNord blir börsklart senast inom tre år, i linje med uppdraget från ägarna.

En börsnotering är nämligen redan inskriven i ett aktieägaravtal mellan danska och svenska staten. Enligt uppgifter som SvD har fått är detta inget som riksdagen kan stoppa. Med andra ord – även om SvD inte verkar tycka att det är någon stor sak – gick regeringen bakom ryggen på riksdagen, som således inte längre har något att säga till om i frågan.

Vad det kommer att innebära för oss som jobbar på Posten står helt klart. Ordförande Fritz förklarar: ”Vinsten efter skatt uppgår till 2,5 procent av intäkterna. Det är klart att kostnaderna måste minska och vinsterna öka.”


Så det där med sen post kanske inte är sista gången. Samtidigt går den "övertaliga" personalen på knäna, jobbar övertid och pressas av ständigt sämre arbetsmiljö.

Men Vecka 38 så blir det ändring. Då ska postanställda delta i en "Arbeta rätt-kampanj"

Under hela vecka 38, kommer SEKO:s drygt 13 000 medlemmar inom Posten Meddelande att genomföra en kampanj, som vi kallar för Jobba rätt.
Bakgrunden är att många av våra medlemmar tyvärr anpassar sitt arbetssätt efter Postens rationaliseringar och slimmade organisationer på ett negativt sätt.

Det kan handla om stress, att inte ta ut sina raster och pauser, att inte följa olika trafikregler och maskininstruktioner eller att på andra sätt riskera sin hälsa och
arbetsmiljö.


Mer om Postens rationaliseringar och statliga bolags vinstkrav

ST-press - Ytterligare 400 jobb bort

ST-posten - Nytt stålbad

Dagens Nyheter - Statliga jättar klarar inte vinstkraven