8 september 2011

Marknaden och Konstitutionsinstitutet tycker olika om fackens lönekrav

Vem tror ni tycker vad? Min spontana gissning var ju förstås att marknaden tog arbetsgivarsidans argument om fackens oansvariga krav till sig. Det visade sig att jag hade fel.

Men vi börjar med de dåliga nyheterna.

Dagens Nyheter

Det bästa vore om löneökningarna totalt sett inte blir högre än 3,1 procent om året perioden 2012–2014, enligt KI. Då kan arbetslösheten komma ner på en varaktig nivå på runt 5 procent. Annars, om lönerna exempelvis stiger med 3,5 procent om året, kommer arbetslösheten inte kunna sjunka till mer än 6 procent.

– Det motsvarar en skillnad på 60.000 arbetslösa, säger KI:s forskningschef Juhana Vartiainen. (Konjunkturinstitutet)


Veckans affärer
Daniel Bergvall, ekonom på SEB, kommenterar så här:

– Det ligger inte mycket över det som vi har trott att de slutliga lönerna kommer att hamna på. Och de 3,5 procent som vi har lagt som löneökningar nästa år bör inte hota ekonomin på sikt.

– Det ligger något över, men om det är deras första bud så finns det väl anledning att tro att det i slutändan hamnar något lägre.

Nordeas ekonomer bedömer lönekraven från facken inom industrin som tämligen modesta. Enligt Nordeas bedömning torde avtalen landa på cirka 2,5 till 3,0 procent och med en löneglidning på 0,5 procent kommer de totala ökningarna att hamna mellan 3,0 och 3,5 procent.

Nordea gör bedömningen att dessa nivåer inte bör utgöra något problem för Riksbanken. som man tror kommer att lämna reporäntan oförändrad på 2,0 procent under resten av året.


En sak är klar... några frysta ingångslöner och nollbud är det ingen annan än arbetsgivarparten som talar om.

Dagens rekommenderade TEMA - SNS-rapporten om "Konkurrensens konsekvenser"

Bloggat: Peter Johansson om dagen då högern valde bort vetenskapen till förmån för den blinda tron, Peter Högberg om att alla ville ha privat och valfrihet, Eva Mörk om ömtåliga tår som trampats på, Martin Moberg utmärkta sammanfattning, Men kanske framförallt Marika Lindgren-Åsbrink som var där och skrivit om sin upplevelse på Storstad