8 september 2011

Saab verkar inte ha fler än 9 liv - Maud Olofsson är förvånad
Om SAAB har nio liv så är nog de flesta avverkade nu.

Vänersborgs tingsrätt har sagt nej till rekonstruktion.

Saab kan visserligen överklaga beslutet till hovrätten, senast den 29 september, och teoretiskt också till Högsta domstolen. Men ett överklagande ger inget skydd från konkursansökningar så länge det inte finns något beslut från hovrätten.

Metalls chefsjurist Darko Davidovic beskriver tingsrättens beslut som en besvikelse.

”Framför allt för de anställda, som hade en förhoppning om att snabbt få ut sina pengar och att företaget skulle få en chans att komma på fötter”, säger han till di.se.

Den bästa lösningen är nu att Saab begär sig själva i konkurs, om inte bolaget snabbt kan hitta en lösning på sina finansiella problem, anser Darko Davidovic.Näringsminister Maud Olofssons aktion och reaktion? Hon är överraskad.


– Det är ju väldigt ovanligt att tingsrätten säger nej till en rekonstruktion, säger hon.

– Vi får väl avvakta vad Saab-ledningen gör men också vad de fackliga organisationerna gör.


En fråga man kan ställa sig är vad andra regeringar gjorde för sin bilindusti under den ekonomiska krisen.

USA: General Motors 50 miljarder i nödlån - 89 % i vinst

Frankrike: Renault och Citroén 63 miljarder i nödlån - Renault 63 miljarder i vinst
Tyskland: 300 miljarder i stöd Opel lever och utlovar vinst i år men där verkar det inte gått lika bra

Apropå Saab:s nio liv... man överklagar rekonstruktionsnejet och köper sig lite mer tid.