7 juni 2011

Lex Laval rivs upp!Lex Laval, som infördes i Sverige efter den uppmärksammade Lavaldomen, ska rivas upp.
Det beslutade idag riksdagens arbetsmarknadsutskott
.
Utskottsmajoritetens beslut innebär ett tillkännagivande till regeringen om att en ny lavalutredning ska tillsättas med utgångspunkten att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige och att utstationerad arbetskraft ska kunna ges rättigheter i enlighet med svenska kollektivavtal. Arbetet ska ske skyndsamt och redovisas senast den 1 september 2012.

-Vi Socialdemokrater är mycket kritiska till att regeringen passade på att göra inskränkningar i den svenska konflikträtten när Lex Laval infördes i Sverige. Rättsläget för vilka villkor som kan krävas för utstationerad arbetskraft som arbetar i Sverige är numera osäkert. Det finns stora risker för att arbetstagare utnyttjas och att oseriösa företag kan konkurrera genom att dumpa löner och villkor. I en riksdagsmotion har vi krävt att lagen ska rivas upp och en ny utredning tillsätts.

Fakta:
Utredningen ska ge förslag på hur den s.k. bevisregeln i 5 a § utstationeringslagen kan ändras och tillämpas [...] Det ska inte räcka med individuella anställningsavtal eller ensidiga utfästelser från arbetsgivaren.

Utredningen ska även ge förslag till hur försäkringsskydd ska kunna krävas för utstationerade arbetstagare. Det bör införas en bestämmelse i utstationeringslagen som klargör att det är tillåtet att genom stridsåtgärder förmå arbetsgivare att teckna försäkringar som TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och TGL (Tjänstegrupplivförsäkring).


SVD:
Josefin Brink är Vänsterpartiets ledamot i arbetsmarknadsutskottet. För henne är utskottets tillkännagivande ”jätteviktigt”.

– Jag hoppas verkligen att det innebär att regeringen också tar det på allvar och gör en översyn. Lagen har orsakat enorma problem på den svenska arbetsmarknaden. Vi har sett hur oerhört hårt det slår med lönedumpning och utnyttjande av utländsk arbetskraft.


Det är minst lika glädjande att det i samma tillkännagivande framgår att Sverige ska ratificera ILO-konvention 94.

Att Sverige ratificerar ILO-94 innebär att man vid offentlig upphandling kan ställa sociala krav på sina leverantörer av varor och tjänster.


Bloggat om detta:
Röda berget, Martin Moberg, Göran Johansson
Media:
TCO-tidningen, LO-tidningen

Bloggat om annat, mestadels barnfattigdom:
LO-bloggen, Fattigbloggen, Alliansfritt Sverige, Storstad, Röda Malmö, Fasan, Lena Sommestad