5 maj 2011

En seger för den fackliga rörelsen - regeringen backar om studieledighetslagen!



Ja, det verkar faktiskt så. Idag har regeringen gått ut med ett pressmeddelande där de visar att de faktiskt ibland lyssnar till sina remissinstanser.

Ändringen innebär i sak att en arbetstagare ska kunna ha rätt till ledighet för kortare facklig utbildning, även om han eller hon inte har varit anställd hos arbetsgivaren en viss tid före ledigheten.
[...]
- Vi har tagit del av remissinstansernas synpunkter. Fackliga organisationer kommer även framöver att ha möjlighet att erbjuda nyanställda arbetstagare kortare facklig utbildning till exempel för att ge information om grundläggande villkor i lag och kollektivavtal. Det kan vara ett sätt att underlätta för fackliga organisationer att se till att unga arbetstagare vet vilka rättigheter och skyldigheter en anställning medför, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.


Vad det är regeringen med Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström sett sig tvungen att backa ifrån kan ni se här.

Under Vecka 19 får vi se hur långt de backar.

Bloggar om studieledighetslagen