12 april 2011

Sverige – ett land på väg mot social dumpning?Det frågar sig med rätta LO-distriktet i Stockholms län.
i sitt aktuella uttalande "Sverige - Ett land på väg mot Social dumpning?" som togs nu ikväll på deras årsmöte.

Vad man framför allt är kritisk mot är Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas

Långtidsarbetslösheten håller på att bita sig fast och regeringens insatser har istället för att få fler i arbete visat sig bidra till en regelrätt social dumpning.


samt den i praktiken inhumana lagen om arbetskraftsinvandring.

Regelverket för arbetskraftinvandring har i sin tur bidragit till en rovdrift på utländsk arbetskraft...
Krav på att det ska finnas kollektivavtal ställs, men innebär ingenting i praktiken, då arbetstagaren tvingas till tystnad för att inte riskera att bli av med jobbet och därmed förlorar sin rätt att vistas i Sverige.


Mötesdeltagarna kom dock överens om att ändra en formulering i uttalandet till "återvändsgränd" istället för det brutalare "avstjälpningsplats". Detta var enbart med hänsyn och respekt till de personer som sitter fast i FAS 3 just nu.

På mötet valdes också en ny ordförande efter att Maria Bosdotter (Handels) nu med den äran kan se fram emot en välförtjänt pensionering. Ny ordförande blir Per Persson från Hotell- och Restaurangfacket (HRF)

(Ursprungligt uttalande, klicka på bilden för förstoring)