11 april 2011

"Tigerekonomin Sverige" slår rekord i flaskhalsar - 13 000 bygglärlingar drabbas
DN:
Arbetsgivarna skriker efter folk — arbetskraft som inte finns. Rekordmånga jobb blir aldrig tillsatta. Man får gå tillbaka till slutet av 1980-talet för att hitta fler obesatta jobb hos arbetsförmedlingarna.


Men det handlar inte om att ingen vill ha de utannonserade jobben, det är helt enkelt brist på kvalificerat yrkesfolk. I såväl byggsvängen, transportsektorn och verkstadsindustrin har de obesatta jobben fördubblats eller mer än så på ett år.


Längre ner finns ett exempel på varför folk inte kan ta jobben.

Bloggen Vi har räknat på det här


Beveridge-kurvan redovisar sambandet mellan arbetslösheten (hur många som söker jobb) och antalet vakanser (lediga, sökbara arbeten) från 1980 fram till idag.
[...]
Överlag är sambandet ganska givet, desto fler vakanser desto lägre arbetslöshet.
[...]
I och med att nivån i a-kassan sänkts så pressas reservationslönen ned, d.v.s. den lägsta lön en arbetssökande är villig att acceptera. Det leder till att människor i högre utsträckning tar jobb som de är överkvalificerade för. I och med att man även har minskat antalet arbetsutbildningar och tagit bort komvux så har chansen för människor att vidareutbilda sig för att ta ett mer produktivt arbete kraftigt minskat.


Några som faktiskt bokstavligen förvägras jobb just nu är 7000 bygglärlingar som inte får möjlighet att avsluta sin praktik och få sitt yrkesbevis. Det här är ett oerhört slöseri som har sin orsak i alliansregeringens ogenomtänkta arbetsmarknadspolitik.

Göteborgsposten:
Bygglärlingar blir via jobbcoacher slussade till en ungdomsgaranti med praktikplats som inte har med deras yrkesval att göra. Det kan handla om att tre timmar om dagen tömma papperskorgar på ett gym. Det är ett verkligt stort resursslöseri när unga blivande yrkesarbetare inte får fullfölja sin utbildning eller ges chans att komma ut på en byggarbetsplats.


Det är 7183 bygglärlingar och snart kommer 6000 nya lärlingar ut på arbetsmarknaden.
GP igen:

Att låta unga killar och tjejer tidigt få välja utbildning och att efter halva tiden tappa kopplingen till branschen är att släcka förhoppningar och att luras. Många kan idag inte gå färdigt sin utbildning. En ungdomsgeneration håller på att gå förlorad. Ett nytt utanförskap som den borgerliga regeringen bär ansvaret för.

Vi kan även läsa och se att byggbranschen går för högtryck i stora delar av landet. Bygginvesteringarna förväntas öka med sju procent i år och fyra procent för nästa år. Sysselsättningen förväntas öka med 20 000 till 25 000 personer åren 2011 och 2012, detta enligt Sveriges Byggindustriers senaste och första rapport för i år.


Vi har ett regelverk med ungdomsgarantin som helt enkelt utestänger lärlingar. Jan Björklunds utbildningspolitik hänger inte ihop med Hillevi Engströms arbetsmarknadspolitik. I SVT:s granskning Dokument Inifrån framgår att Alliansen inte har skapat några nya fasta jobb. Unga blir slussade till en parallell arbetsmarknad med otrygga anställningar och låga löner.