14 april 2011

Försäkringskassans personal dömer ut nya reglerna i SjukförsäkringenSundsvalls tidning
- Regeringen har visat att de inser att det finns problem i systemet, men deras eftergifter är makalöst små. Det här är inte vad vi eftersökte. Man lägger nya bekymmer i handläggarnas knän och de tvingas till att göra svåra bedömningar.
[...]
I sina försök att övertyga försäkringskassan om att man inte ska utförsäkras tvingas man att betona sin sjukdomsbild istället för att bli bättre. Hela upplägget motverkar rehabiliteringen och risken är att våra handläggare får stå till svars för vansinnet, säger Siv Norlin.