19 april 2011

Försäkringskassans tillsynsmyndighet ISF vill åsiktsregistrera personalen.

Vart är yttrandefriheten och åsiktsfriheten på väg?
Försäkringskassans tillsynsmyndighet ISF*, har långt gångna planer på att undersöka hur personliga åsikter hos de anställda på Försäkringskassan påverkar besluten de fattar. Bland annat ska de anställdas åsikter om sjukförsäkringen, rehabiliteringskedjan och regelverkets legitimitet undersökas. Hur svaren ska användas vet dock inte ISF ännu.
Detta står att läsa i dagens pressmeddelande på Fackförbundet ST:s sida:
ISFs projektledare Pathric Hägglund har bland annat till tidningen ST Press uttalat att ”det inte går att precisera hur ISF kommer att använda resultaten i sin roll som tillsynsmyndighet över Försäkringskassan” men att ”resultaten kan säga något om hela statsförvaltningen”.
Blir detta verklighet, vilka kommer gallras ut och vilka kommer få jobba kvar?