20 april 2011

Gävle kommun frias efter dödsolycka


Arbetsmiljöverket friar Gävle kommun från ansvar för en dödsolycka i skogen 2009. Det var inte fel att låta praktikanten Håkan Altin såga en vindfälla ensam.

– Åh, jag blir så irriterad. Pappa hade jobbat där en och en halv vecka. Hur kunde han ha kompetens att göra det ensam? Frågar sig dottern Johanna Norlin.

– Vi hade en expert med oss. Han bedömde att det inte handlade om stormfälld skog, säger Kicki Höök, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket.
[...]
– Jag tycker inte pappa skulle varit ensam. Om arbetsledaren varit kvar hade inte sågat ner fel träd. Då hade inte olyckan hänt, säger Johanna Norlin.


På något sätt kan jag tycka att huvudsaken inte är om det är stormfälld skog eller inte utan snarare att Håkan Altin fällde skog ensam efter en och en halv vecka plus en tid i branschen på nittiotalet. Ordinarie personal får oftast inte arbeta ensam i många "ofarligare" branscher hur länge de än varit anställda. Det har med säkerhet och förnuft och göra.

Håkan är inte ensam. Som en DA-granskning visar, 5 dödsolyckor och över 1800 andra arbetsplatsolyckor som dock inte finns med i någon statistik.
Men nu får arbetsgivaren tydligt ansvar för praktikanters arbetsmiljö.

Vad gör facket då kan man undra!

Här en kommentar under den första artikeln om dödsolyckan.
Johan! Facket är inte så tyst som det kan verka, men media väljer att inte berätta vår historia av saker och ting. Jag är själv regionalt skyddsombud och talar utifrån min erfarenhet. Vi har en hel del med arbetsmiljöverket att göra. Men i bara Skåne har man sagt upp närmare 30 st inspektörer och dragit ner budgeten för arbetsmiljöarbetet med extremt många miljoner. När det sedan gäller praktikplatser som i denna tragiska olycka så är det så att vi har ingenting att säga till om. Överenskommelsen som finns är att facket har yttranderätt sedan kan arbetsförmedlingen göra precis som dem vill oavsett om vi säger nej. Inte ens kollektivavtal krävs på praktikplatsen. En annan följd är ju så också att många låntidsarbetslösa väljer att lämna facket och då tappar vi insynen helt i de avtalslösa företagen för då lämnar lagen oss också ensamma utan besöksrätten.
Andra DA-artiklar om saken
Praktikplats blev slutet för pappa
[2011-01-03]

Dödlig rovdrift i arbetslivet
[2011-01-03]

Stort genomslag för DA-granskning
[2011-01-19]

Dödsolyckan i Gävle blir fullmäktigefråga
[2011-02-16]

Tv-inslag efter DA:s avslöjande
[2011-03-16]