1 februari 2011

Utanförskapet växer för de unga.

Idag har det utkommit två artiklar om unga och barns situation i dagens Sverige. I valet 2010 valde de unge att rösta på de rödgröna. Vad de unga såg i de rödgröna var att jämlikheten är en förutsättning för att lyckas. I ett samarbete mellan SCB och Temagruppen Unga i arbetslivet tagit fram statistik över unga som varken arbetar och studerar. Statistiken berör åren mellan 2007-2008 i åldersgruppen 20-25 och visar att antalet ökat från 85000 till 102000 individer. 102000 individer!!! Det sorliga är att det finns ingen statistik åldersgruppen 16-19. Samtidigt skriver DN idag att barnfattigdomen ökat till 220000 barn. Utanförskapet bara växer, växer och växer. Alliansens svar på detta är Fas 3 och halverad arbetsgivaravgift för unga under 25. Två åtgärder som istället bidrar till att utanförskap för unga och barnfattigdomen ökat.

Vi måste vi stå upp för de unga och ge en bild för framtiden och ett jämlikt samhälle. För att lyckas med det måste vi socialdemokrater och fackliga lyckas på tre områden.

1)Välfärden: att löntagarkollektivet (fackföreningar)lyckas vara den motpart som kan möta arbetsgivarna. Socialförsäkringssystemet, som garanterar inkomsttrygghet för den som faller utanför arbetslivet. Välfärdstjänsterna måste ge den bästa och jämlika vård, omsorg och skola. Vi måste få ett slut på hur alliansen montera ner hela välfärden.
2)Vi måste reglera arbetslivet och få en human sjukförsäkring. Vi ser hur arbetslivet blivit ojämlikt genom osäkra anställningar. Slimmade arbetsplatser sker på bekostnad av visstidsanställningar, deltidsarbeten och bemanningsföretag.
3)Klimatförändringarna måste bekämpa samma sätt ojämlikheten inom arbetslivet och inom välfärden. Vinstintresset måste regleras så att de tar sitt ansvar inför klimathotet.

Fackföreningsrörelsen är den rörelse som ska ta sitt ansvar och vara den röda tråden inom arbetarrörelsen. Det är facket genom sina medlemmar som kan känna av arbetslivet. Det är facket med sin breda förankring inom arbetarrörelsen som sätta dagordningen och var den samordnanden kraften att lyckas på de tre områdena. Lyckas vi med detta så kan vi ge de unga en framtidstro och minska barnfattigdomen. Därför måste vi vara de som försvara jämlikheten och synliggör ojämlikheten.


media: DN, Du&Jobbet
rapporten temaunga hämtas här